Stolarstwo

Stolarstwo to rzemiosło i sztuka zarazem. Łączy w sobie użyteczność i walory estetyczne. Jest to dyscyplina o wielowiekowej tradycji, mająca swoje korzenie już w starożytności. W Polsce powstanie pierwszego cechu stolarskiego datuje się na koniec XV wieku. Pierwsza szkoła meblarstwa została otwarta w 1750 roku przez Stanisława Konarskiego. Dzisiaj stolarstwa można nauczyć się poprzez przyuczenie u mistrza, na kursach, w technikach oraz szkołach zawodowych budowlanych lub rzemiosł drzewnych.

 

Jaki powinien być dobry stolarz?

wymagające prace stolarskieStolarz to wymagająca, choć w Polsce często niedoceniana profesja. Osoba chcąca zostać stolarzem musi wykazać się zdolnościami manualnymi oraz wyobraźnią przestrzenną. Nie bez znaczenia są również predyspozycje matematyczne, przydatne do wykonywania obliczeń oraz odczytywania i sporządzania rysunków technicznych.

 

Rzemieślnik świadczący usługi stolarskie musi wykazać się dużą wiedzą z zakresu właściwości różnychgatunków drewna, a także wyczuciem w jego obrabianiu. Obowiązuje go znajomośćprzeznaczenia różnych rodzajów drewna oraz technik ich łączeń. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej używa się tworzyw drewnopochodnych, przyszły stolarz jest także szkolony z zasad posługiwania się tworzywami drzewnymi. Podobnie jak w przypadku drewna, obejmuje to klasyfikację tworzywa, sposób jego obróbki, sposoby połączeń i techniki wykańczania powierzchni.

 

Do zadań stolarza, oprócz obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, należy również jego impregnacja. Musi znać się na tradycyjnych i chemicznych środkach ochrony drewna. Stolarstwo to fizycznie wyczerpujące zajęcie, często wiążące się z pracą w niewygodnej pozycji, dlatego człowiek wykonujący ten zawód powinien być silny. W swojej pracy stolarz używa niebezpiecznych narzędzi, toteż skupienie i koncentracja są w tym zawodzie niezbędne.

 

Jak wygląda nauka stolarstwa?

Szkolna nauka stolarstwa zwykle trwa trzy lata, choć na kursach zawodowych można otrzymaćdyplom w znacznie krótszym czasie. Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która przygotowuje ich do wykonywania zawodu.

 

frezowanie otworu w drewnieNauka stolarstwa obejmuje takie przedmioty jak:

  • technologia wyrobów stolarskich,

  • rysunek zawodowy,

  • wiedza o maszynach i urządzeniach do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,

  • działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym,

  • język obcy zawodowy,

  • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich,

  • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich,

  • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich.

 

Trzy ostatnie przedmioty są zajęciami praktycznymi, pozostałe to nauka teoretyczna.

 

Miejscem pracy stolarza może być plac budowy, fabryka mebli, mały zakład stolarski lub własna stolarnia. Łódź oferuje duże możliwości zarówno w kształceniu w kierunku stolarza, jak i w późniejszym znalezieniu zatrudnienia. Nasza firma chętnie zatrudnia zdolnych stolarzy z Łodzi i okolic.

 

Człowiek, odkąd tylko przekroczył pierwotną fazę zaspokajania podstawowych instynktów, rozwinął potrzebę otaczania się pięknymi przedmiotami. Nikt nie powiedział, że piękne nie może być jednocześnie praktyczne. Takie właśnie jest stolarstwo w naszym wykonaniu –cieszące oko i wyróżniające się funkcjonalnością.